DORADZTWO INWESTYCYJNE

 
                                                  

 

       Doradztwo nieruchomościowe ma zasadnicze znaczenie na  rynku nieruchomości.

  

Naszą ofertę kierujemy do osób, które mają zamiar wynająć, kupić lub sprzedać nieruchomość i chcą uniknąć ryzyka związanego z transakcją lub potrzebują rzetelnych informacji o rynku nieruchomości. Zapewniamy kompleksową weryfikację dokumentów i informacji o nieruchomości.

 

Nieruchomości charakteryzują się określoną, najczęściej dużą wartością pieniężną, co oznacza, że są dobrym przedmiotem inwestowania, zarabiania. Nieruchomości są również przedmiotem lokowania kapitału, a zwrot zainwestowanego w nieruchomości kapitału następuje stosunkowo szybko.

 

Dokonamy pełnej weryfikacji nieruchomości i przedstawimy informacje, na podstawie których będzie można ustalić: prawa do nieruchomości, podstawę nabycia, czy nie ma rozbieżności w zapisach w księdze wieczystej i w wypisie z rejestru gruntów i budynków, czy nie ma pułapek w stanie prawnym, np. ograniczonych praw rzeczowych (służebności, dożywocia), jaka jest faktyczna powierzchnia działki i wielkość budynku (mieszkania), jakie jest przeznaczenie nieruchomości (do jakiego celu może być wykorzystana), czy działka ma zapewniony dostęp do drogi publicznej, jak nieruchomość jest oznaczona i ocenić lokalizację nieruchomości.

 

Zakres wiedzy o nieruchomości jest bardzo szeroki w związku z tym doradzimy i pomożemy Państwu również w sprawach takich jak:

 

- sprawdzenie formalno-prawnego stanu nieruchomości, 

  spółdzielczych praw, użytkowania wieczystego, 

  użytkowania, służebności, hipoteki,

- sprawdzenie oraz ustalenie aktualnego stanu Księgi 

  Wieczystej,

- sprawdzenie oraz ustalenie aktualnego stanu w 

  ewidencji gruntów i budynków,

- ustalenie zapisów w obowiązującym Miejscowym Planie 

  Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowej 

  nieruchomości i nieruchomości przyległych, a w 

  przypadku braku Planu w Studium Uwarunkowań i

  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,

- ustalenie planowanych inwestycji w najbliższej okolicy

  przedmiotowej nieruchomości.

 

 

              Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy.

 

 

                                 Doradca ds. rynku nieruchomości.

                                     mgr  Bogusława Oleś      

                                                                  601 62 28 65                                      

                                                      Pośrednik w obrocie nieruchomościami

                                                                         licencja nr 527

powered by chrismar.pl | Icons | admin | stats