Doradca Rynku Nieruchomości

                Your Real Estate Agent         

 1. Doradztwo dla inwestorów

  • Oceny stanu prawnego przyszłej inwestycji

  • Oceny zgodności dokumentów ze stanem faktycznym nieruchomości

  • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy kupna/sprzedaży

  • Ocena wartości rynkowej nieruchomości

  •  

 2. Doradztwo dla kupujących mieszkania i domy

  • Pomoc w negocjacjach przy zawarciu umowy

  • Weryfikacja zapisów umowy ze stanem faktycznym lokali

  • Pomoc w odbiorze lokalu i egzekwowaniu zapisów umowy

  •  

 3. Prowadzenia spraw związanych z najmem

  • Reprezentacja najemcy przy negocjacjach i przygotowaniu umów najmu (weryfikacja składników czynszu, zobowiązań stron)

  • Przygotowanie niezbędnych dokumentów i uczestnictwo w przejęciu i przekazaniu wynajmowanych powierzchni

  • Kontrola zgodności stanu rzeczywistego wynajmowanych powierzchni z zawartą umową

  •  

 4. Porady w zakresie

  • Analizy zapisów we wszelkiego typu umowach najmu

  • Praw i obowiązków Wynajmującego i Najemcy wynikających z podpisanej umowy najmu

  • Umowa okazjonalna

  •  

powered by chrismar.pl | Icons | admin | stats